Manipuloitu merikotka

Talven kuuma puheenaihe luontokuvaajapiireissä on kuvan manipuloiminen. Asia nousi pinnalle, kun muutamat Hannu Hautalan Luontohetkiä -kirjan kuvista paljastuivat useammasta otoksesta kootuiksi. 

Käsitteenä manipulaatio on mielestäni tarpeettoman voimakkaasti yhdistetty digitaaliseen kuvankäsittelyyn. Keskustelussa on aiheellisesti muistutettu, että luontokuvaa voidaan manipuloida jo ennen kuvan ottamista. Esimerkiksi hyvän eläinkuvan taustalla on lähes poikkeuksetta suuri määrä valmistelua.

Myös manipuloinnin arveluttaviin puoliin saatetaan törmätä ilman tietokonetta: ruokinnan avulla eläimet on mahdollista houkutella ympäristöön, missä ne normaalisti eivät tule toimeen. Jos tykyn kuorruttama lakimetsä kuhisee tiaisia ja kuukkeleita, läskivarasto ei ole kaukana.

Hannu Hautala on vedonnut siihen, että hänen manipuloitujen kuviensa tilanteet ovat todellisuudessa mahdollisia. Esimerkiksi telkänpojat voivat pyrkiä uutusta maailmalle niin samanaikaisesti, että kaksi hyppäävää poikasta osuu samaan ruutuun. Koska onni ei ole vielä suosinut kuvaajaa, tilanne toteutettiin digitaalisesti.

Hautala epäilemättä tuntee aihepiirinsä ja osaa arvioida, mikä on lintujen maailmassa mahdollista ja mikä ei. Entä jos asialla on joku toinen kuvaaja, joka tietää vähemmän linnuista ja enemmän kuvankäsittelystä? Jo muutenkin hankala rajanveto käy täysin mahdottomaksi, jos manipuloinnin hyväksyttävyys kytketään tekijän persoonaan.

Mainittuun Hautalan kirjaan sisältyy maisemakuva, jonka taivaan mehevät värit on lainattu niukemmin valotetusta rinnakkaisruudusta. Diafilmi ei kykene toistamaan suuria valoisuuseroja, joten ratkaisulla on korjattu tekniikasta johtuva ongelma. Pimiöissä viihtyneille kuvaajille tuttuun ongelmaan löytyy siis kadehdittavan helppo ja tehokas digitaalinen ratkaisu.

Henkilökohtaisesti vedän rajan siihen, että kuvan sisältöä muuttavasta manipuloinnista on kerrottava. Telkkäkuvan kohdalla tämä raja on selvästi ylittynyt. Sen sijaan valokuvan värien, sävyjen ja kontrastin säätäminen kuuluu asiaan, olipa käytössä mikä tekniikka hyvänsä.

JK 1
Kuvan merikotka on kuvattu Norjassa, maisema Sompion luonnonpuistossa.

JK 2
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry teki helmikuisessa vuosikokouksessaan pelisääntöjä selventävän päätöksen. Sen mukaan yhdistyksen jäsenen tulee kuvia julkaistessaan ilmoittaa, jos alkuperäistä kuvaa on kuvan ottamisen jälkeen muutettu

– henkilöitä, eliöitä tai esineitä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla muuten kuin rajaamalla
– koostamalla kuvaelementtejä tai kokonaisia kuvia yhdistelmäkuvaksi
– tekemällä sisältöä oleellisesti muuttavia mittakaavallisia tai värimuutoksia

Teksti muokattu Sompio -lehdessä 8.3.2001 julkaistusta artikkelista