Veikko Vasama

Näkymiä Vuono-Norjasta | Views from Southern Norway
Kesäkuu | June 2008