veikko vasama

Lehtipuuvaltainen vanha metsä / The old forest with plenty of birches
Pello, Koutusvaara