Turhaa teatteria

Monday, January 26th, 2009

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä yliopistojen henkilöstön lausunnoilla ei ole ollut vaikutusta uuden yliopistolain sisältöön.

Liitot epäilevät yhteisessä tiedotteessaan lausuntokierroksen olleen teatteria:

henkilöstölle hyvin keskeiset ongelmat ovat säilyneet esityksessä kiveen hakattuina niitä vastaan esitetyistä lähes sadasta lausunnosta huolimatta.

Suututtaahan se, että poliitikot teettävät täyspäisillä kansalaisilla työtä, jonka ei ole tarkoituskaan vaikuttaa mihinkään.

Oma kokemukseni po. teatterista on 1980-luvun lopulta ja liittyy erämaalain säätämiseen. Tein parin vuoden ajan töitä lähes päätoimisesti, jotta erämaalakiin olisi kirjattu selkeä hakkuukielto ja Lappiin perustettavien erämaa-alueiden rajaukset olisivat olleet vähemmän mielivaltaisia.

Erämaaliike jätti komitemietintöön laajan eriävän mielipiteen, joka sai lausuntokierroksella tukea monilta merkittävinä pidetyiltä lausunnonantajilta. Käytännössä keskeiset asiat oli kuitenkin hakattu kiveen hyvissä ajoin.

Monet saamelaispaliskunnat osoittivat ymmärtävänsä kupletin juonen luovuttamalla lausuntoinaan yhteisellä sapluunalla tehtyjä muutaman virkkeen mittaisia sepustuksia.

Suomen Luonnonsuojeluliitto päätyi lausunnossaan keskeisimmän kiistakysymyksen osalta eri linjoille kuin komiteassa istunut liiton edustaja.

Posted in , Politiikka, yhteiskunta | Edit | Comments Off