Aihetta rehvasteluun?

”Eurooppaa ilman Suomea ei ole vaikea kuvitella, kun taas Eurooppa ilman Kreikkaa on mahdoton ajatus.”
Guardian

”Opettaja piti pohjalaista sellaisena ihmisenä, joka liian herkästi oli huutamassa oikeuden ja totuuden perään; muiden heimojen ihmiset ja varsinkin ulkomaalaiset taas ymmärsivät, että asiat oli hoidettava niin, että hyöty itselle oli aina suurin ja haitta pienin.”
Antti Tuuri: Lakeuden kutsu s. 245